2% z dane

Venujte nám Vaše 2% z dane

Milí priatelia, bajkeri, podporovatelia…
Pomaly sa blíži čas kedy sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc.

Môžete tak urobiť, keď nám Venujete Vaše 2% z dane za rok 2017.
Vďaka Vašim 2% z dane môžeme udržiavať a rozvíjať cyklistické trate v Mestskom lesoparku v Bratislave.

V roku 2017 sme odpracovali 430 hodín na údržbe a výstavbe cyklistických tratí
Bikeparku Koliba a jeho okolí.

Na jar sme začali s údržbou tratí po zimnom období. V marci prešla opravou Rohatka
na ktorej sa opravil GAP, letisko a zarezala trať na lúke.
Na Driver8 sme v apríli vytvarovali odrazy a opravili skoky.
V Bikeparku Koliba pribudlo aj značenie a spravili sme ďalšiu údržbu na tratiach.
Počas roka sme pre vás pripravili podujatie Európsky deň bicyklov a testovanie bicyklov
značky Rock Machine.
V priebehu leta sa pokračovalo s väčšími rekonštrukciami na tratiach Rohatka a Blue Trail.
Opravy si vypýtala aj trať Driver8.
Na jeseň sme pre vás otvorili novú cyklistickú zjazdovú trať Kameňák spojenú s testovaním bicyklov.
Počas roka sa Bikeparku Koliba nevyhli ani víchrice po ktorích bolo treba odpratať popadané stromy.
V rámci brigád počas celého roka sme sa venovali pravidelnej údržbe a koseniu tratí.
Na jeseň, ako každý rok sme vyčistili všetky trate od lístia aby sa Vám lepšie jazdilo.

V roku 2018 okrem pravidelnej opravy a údržby tratí v Bikeparku Koliba a jeho okolí chceme prerobiť pasáž na trati Blue Trail.

Aktuálne informácie a čo sa udialo v Bikeparku Koliba nájdete na našej FaceBookovej stránke  www.facebook.com/SlobodnyBajker

Dúfame, že ani tento rok nás nenecháte v štichu, aby sme mohli zlepšovať a rozširovať trate
v Bikeparku Koliba a jeho okolí.

Za Vaše 2% z dane vopred ďakujeme.

Ak nám chcete pomôcť, stiahnite si priložený návod “Postup krokov pre poukázanie 2% z dane za rok 2017 a k tomu príslušné tlačivá. V prípade otázok nám môžete poslať email na adresu ktorá je uvedená na pravej strane v kontakte.

Postup krokov pre poukázanie 2% Zamestnanci

Postup krokov pre poukázanie 2% Fyzické osoby

Postup krokov pre poukázanie 2% Právnické osoby

Vyhlásenie 2% zamestnanci

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov