2% z dane

2% from tax

Rohatka[/caption]

Ak nám chcete pomôcť, stiahnite si priložený návod “Postup krokov pre poukázanie 2% z dane za rok 2018 a k tomu príslušné tlačivá. V prípade otázok nám môžete poslať email na adresu ktorá je uvedená na pravej strane v kontakte.

Postup krokov pre poukázanie 2% Zamestnanci

Postup krokov pre poukázanie 2% Fyzické osoby

Postup krokov pre poukázanie 2% Právnické osoby

Vyhlásenie 2% zamestnanci

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov