Trať Driver 8 - Bikepark Koliba

Trať Driver 8

Driver8 FR (FreeRide) trať na ktorej nájdete veľké lavice, gap, dvojvlny, drevené mostíky a transfery. Štart trate sa nachádza na drevenej rampe pri vrcholovej stanici lanovky na Kamzíku. Začiatok trate je spoločný s Rohatkou až po drevený mostík, kde sa Driver 8 odpája doprava. Trať prebieha smerom na sever cez mostík ponad náučný chodník. Ďalej pokračuje smerom k prejazdu cez potok kde sa končí napojením na chodník k  údolnej stanici lanovky na Železnej Studničke.

Štart trate: 427m n.m.
Cieľ trate: 250m n.m.
Prevýšenie trate: 177m n.m.
Celková dĺžka trate: 1350m