Trať Driver 8 - Bikepark Koliba

Trať Driver 8

Driver8 FR (FreeRide) trať je určená pre pokročilejších jazdcov, ktorí majú radi skoky. Na trati nájdete veľké lavice, klopenky, GAP, dvojvlny, drevený mostík a transfery. Driver8 je vyznačený v teréne na stromoch oranžovou farbou.  Štart trate sa nachádza na drevenej rampe pri vrcholovej stanici lanovky na Kamzíku. Driver8 je druhá trať zľava. Pod dreveným mostíkom pre peších sa Driver 8 odpája do prava. Trať prebieha smerom na sever cez mostík ponad náučný chodník. Ďalej pokračuje smerom k prejazdu cez potok kde sa končí napojením na chodník k  údolnej stanici lanovky na Železnej Studničke. Trať sme otvorili 28. 6. 2013.

Štart trate: 427m n.m.
Cieľ trate: 250m n.m.
Prevýšenie trate: 177m n.m.
Celková dĺžka trate: 1350m