Nové MTB Traily v MLBA

Nové MTB Traily v MLBA

Dňa 25.2.2015 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny horskej cyklistiky na Mestských lesoch v Bratislave. Témou stretnutia bol  budúci vývoj  MTB Trailov v Mestskom lesoparku. Na stretnutí sa zišli zástupcovia Mestských lesov v Bratislave a združení  OZ Pedal,  OZ Slomba, Slobodný Bajker o.z. a Trail BK- OZ Slomba. Občianske združenie Slobodný Bajker v spolupráci s Trail BK- OZ Slomba a H.I.K – Horský Internetový Klub pripravili k prvému stretnutiu mapu s návrhmi nových MTB Trailov. Do tejto mapy boli následne zakreslené všetky nové návrhy MTB Trailov zúčastnených združení na tomto stretnutí. Výsledkom stretnutia vznikla mapa aktuálnych a navrhovaných MTB Trailov v Mestských lesoch Bratislava. Mapa je zatiaľ v pracovnej verzii  ku ktorej nám môžete posielať Vaše návrhy tratí vo formáte gpx na adresu info@bikeparkkoliba.sk  najneskôr do 15.4.2014. Vaše návrhy budú prekonzultované v rámci pracovnej skupiny.  O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Dňa 24.9.2015 mestské zastupiteľstvo Bratislava odsúhlasilo koncepciu rozvoja horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave na ktorej sme sa podieľali.  Ďakujeme.

Textová príloha – Koncepcia horskej cyklistiky