Pravidlá - Bikepark Koliba

Pravidlá

Zodpovednosť v Bikeparku Koliba.  

 • Každý návštevník berie na seba plnú zodpovednosť, za riziko spojené počas jazdenia a zdržiavania sa v Bikeparku Koliba.   
 • V Bikeparku Koliba sa nachádzajú umelé prekážky, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň zručnosti jazdenia na bicykli a preto zvážte svoje schopnosti a využite možnosť obchádzky alebo opatrnej jazdy cez prekážku.    
 • Jazdite v rámci svojich možností a schopností. Stále majte na pamäti, že Vy kontrolujete stupeň obtiažnosti jazdenia v Bikeparku Koliba.  
 • Myslite dopredu a svoj bicykel majte stále pod kontrolou tak, aby ste mohli zastaviť a vyhnúť sa ostatným osobám, alebo iným objektom v Bikeparku Koliba.  
 • Každú prekážku si najprv dobre preskúmajte pred tým, ako ju prejdete na bicykli. Jazdíte na vlastné nebezpečie !!!
 • Vždy používajte helmu. Dôrazne Vám odporúčame používať integrálnu helmu; rukavice; chrániče na kolená, lakte, chrbticu a hrudný kôš.  

V Bikeparku Koliba je zakázané:  

 • Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli.
 • Zákaz stavania prekážok alebo úpravy pôvodných prekážok.  
 • Zákaz akejkoľvek úpravy tratí v Bikeparku Koliba, terénu alebo okolitej krajiny.
 • Zákaz demontáže, poškodzovania značenia a informačných tabúľ. Značenie a informačné tabule slúžia pre Vás a Vašu bezpečnosť.
 • Zákaz vjazdu motorovým vozidlám.
 • Zákaz používania tratí v Bikeparku Koliba ako turistické chodníky.
 • Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy.    
 • Zákaz táborenia a zakladania ohnísk v Bikeparku Koliba.
 • Zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby.
 • Zákaz hrania sa alebo lozenia na tratiach v Bikeparku Koliba.
 • Zákaz pohybu psov na tratiach v Bikeparku Koliba.
 • Zákaz užívania alkoholických nápojov a používania sklenených nádob.
 • Zákaz jazdenia pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok.
 • Zákaz počúvania prenosného hudobného prehrávača.

Zásady jazdenia v Bikeparku Koliba.

 • Pred prvou jazdou sa oboznámte s traťou.
 • Na trati dodržiavajte odstup (50m) od cyklistu idúceho pred vami.
 • Jazdite iba po vyznačenych tratiach. Podľa zákona 543/2002 §13 o ochrane prírody a krajiny je zakázaný vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
 • Trate sú jednosmerné (smer: štart – cieľ). 
 • Na štarte sa zoraďte do rady: prvý príde – prvý štartuje.
 • Buďte ohľaduplný k ostatným cyklistom a umožnite predchádzanie.
 • Upozornite na seba pri prejazde cez neprehľadnú pasáž.
 • Upozornite na seba pomalších cyklistov pri predbiehaní.
 • Ak trénujete určitú pasáž, buďte opatrný a upozornite na seba ostatných cyklistov.
 • Nezdržiavajte sa na trati v neprehľadných úsekoch. Hrozí nebezpečenstvo zrážky s jazdiacim cyklistom.
 • Nezanechávajte po sebe odpadky.
 • Neplašte zvieratá.

V prípade vstupu na trate v Bikeparku Koliba súhlasíte s pravidlami v Bikeparku Koliba. Za porušenie pravidiel v Bikeparku Koliba bude uložená pokuta vo výške vzniknutej náhrady škody.