Pravidlá - Bikepark Koliba

Pravidlá

Zodpovednosť v Bikeparku Koliba.  

  • Každý návštevník berie na seba plnú zodpovednosť, za riziko spojené počas jazdenia a zdržiavania sa v Bikeparku Koliba.   
  • V Bikeparku Koliba sa nachádzajú umelé prekážky, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň zručnosti jazdenia na bicykli a preto zvážte svoje schopnosti a využite možnosť obchádzky alebo opatrnej jazdy cez prekážku.    
  • Jazdite v rámci svojich možností a schopností. Stále majte na pamäti, že Vy kontrolujete stupeň obtiažnosti jazdenia v Bikeparku Koliba.  
  • Myslite dopredu a svoj bicykel majte stále pod kontrolou tak, aby ste mohli zastaviť a vyhnúť sa ostatným osobám, alebo iným objektom v Bikeparku Koliba.  
  • Každú prekážku si najprv dobre preskúmajte pred tým, ako ju prejdete na bicykli. Jazdíte na vlastné nebezpečie !!!
  • Vždy používajte helmu. Dôrazne Vám odporúčame používať integrálnu helmu; rukavice; chrániče na kolená, lakte, chrbticu a hrudný kôš.  

V Bikeparku Koliba je zakázané:  

  • Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli.
  • Zákaz stavania prekážok alebo úpravy pôvodných prekážok.  
  • Zákaz akejkoľvek úpravy tratí v Bikeparku Koliba, terénu alebo okolitej krajiny.
  • Zákaz demontáže, poškodzovania značenia a informačných tabúľ. Značenie a informačné tabule slúžia pre Vás a Vašu bezpečnosť.
  • Zákaz vjazdu motorovým vozidlám.
  • Zákaz používania tratí v Bikeparku Koliba ako turistické chodníky.
  • Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy.    
  • Zákaz táborenia a zakladania ohnísk v Bikeparku Koliba.
  • Zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby.
  • Zákaz hrania sa alebo lozenia na tratiach v Bikeparku Koliba.
  • Zákaz pohybu psov na tratiach v Bikeparku Koliba.
  • Zákaz užívania alkoholických nápojov a používania sklenených nádob.
  • Zákaz jazdenia pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok.
  • Zákaz počúvania prenosného hudobného prehrávača.

Zásady jazdenia v Bikeparku Koliba.

  • Pred prvou jazdou sa oboznámte s traťou.
  • Na trati dodržiavajte odstup (50m) od cyklistu idúceho pred vami.
  • Jazdite iba po vyznačenych tratiach. Podľa zákona 543/2002 §13 o ochrane prírody a krajiny je zakázaný vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
  • Trate sú jednosmerné (smer: štart – cieľ). 
  • Na štarte sa zoraďte do rady: prvý príde – prvý štartuje.
  • Buďte ohľaduplný k ostatným cyklistom a umožnite predchádzanie.
  • Upozornite na seba pri prejazde cez neprehľadnú pasáž.
  • Upozornite na seba pomalších cyklistov pri predbiehaní.
  • Ak trénujete určitú pasáž, buďte opatrný a upozornite na seba ostatných cyklistov.
  • Nezdržiavajte sa na trati v neprehľadných úsekoch. Hrozí nebezpečenstvo zrážky s jazdiacim cyklistom.
  • Nezanechávajte po sebe odpadky.
  • Neplašte zvieratá.

V prípade vstupu na trate v Bikeparku Koliba súhlasíte s pravidlami v Bikeparku Koliba. Za porušenie pravidiel v Bikeparku Koliba bude uložená pokuta vo výške vzniknutej náhrady škody.